Links

Groepspraktijk De vlindervloer   -  Oude Liersebaan 85  -  2570 Duffel  -  info@devlindervloer.be  -  015/64 82 08

Kinesitherapie bij kinderen

Wat is psychomotoriek?

 

Psychomotoriek is een onderdeel van de klassieke kinesitherapie en verwijst naar de relatie tussen denken (psyche) en handelen (motoriek).Al spelenderwijs ontwikkelen kinderen hun spieren, zintuigen en motoriek. Ieder op zijn eigen manier, in zijn eigen tempo. Meestal gaat dit vanzelf. Bij sommige kinderen is er echter sprake van een vertraagde of afwijkende ontwikkeling. De oorzaak hiervan kan zeer verschillend zijn ( aandoening van de zintuigen, het zenuwstelsel, het houdings-en bewegingsapparaat of een tekort aan motorische ervaring). We kunnen psychomotoriek onderverdelen in grote- en fijne motoriek, schrijfmotoriek, coördinatie, lichaamsschema, lateralisatie, visueel-ruimtelijke vaardigheden en werkhouding.

 

Onderzoek

 

Tijdens het (psycho) motorisch onderzoek wordt gekeken naar de motorische mogelijkheden van je kind en naar de cognitieve vaardigheden die hiermee gepaard gaan. Op zuiver motorisch vlak wordt een niveaubepaling gedaan van de grote ( coördinatie, evenwicht, balvaardigheid) en van de fijn motorische vaardigheden (precisie, handvaardigheid, tempo). Bij de evaluatie van schrijfmotoriek wordt de schrijfhouding, de schrijfbeweging, de pengreep, het schrijftempo en het schrijfproduct geëvalueerd.

Ook de lateralisatie en de ruimtelijk-visuele vaardigheden kunnen worden nagegaan. Belangrijke tekorten op deze vaardigheden kunnen leiden tot leerproblemen.

De afgenomen gestandaardiseerde tests zijn afhankelijk van de geformuleerde hulpvraag.

 

Therapie

 

Aan de hand van de resultaten van het onderzoek zal een doelgericht behandelplan worden opgesteld. Deze therapie zal zich richten op het stimuleren en verbeteren van de aangewezen basisvaardigheden. Hierbij trachten we opnieuw tot plezierbeleving te komen bij leren en bewegen om zo  de normale ontwikkeling weer op gang te laten komen.

 

Indicatie voor therapeutische begeleiding

 

° Kinderen met een vertraagde grote en/of fijn motorische ontwikkeling.

° kinderen met gestoorde lichaams- of ooghandcoördinatie.

° Kinderen met schrijfmotorische moeilijkheden.

° Kinderen met visuomotorische problemen.

° Ontwikkeling van lateralisatie en lichaamsschema.

° Aandachts-en werkhoudingsproblemen.

° Kinderen met ADHD, ADD, DCD (dyspraxie), ASS in combinatie met één van bovenvermelde tekorten.

 

Tarieven

Al onze therapeuten zijn geconventioneerd. We hanteren de door het RIZIV vastgestelde tarieven. Voor de meeste stoornissen is er een terugbetaling via het ziekenfonds mogelijk.

De afrekening gebeurt maandelijks. We vragen te betalen binnen de 10 werkdagen. Nadien krijgt u een getuigschrift voor terugbetaling voor de geleverde prestaties van de voorbije maand.

 

° Intake+onderzoek + verslag+ bespreking: 25€/30 min *

 

° Sessie van 30min.: € 25,00

 

° Sessie van 45 min.:€ 37,50

 

° Sessie van 60 min:€ 50,00

 

° Evolutieverslag: € 30,65

 

 

Voor al deze begeleidingsmomenten is er een terugbetaling voorzien van de mutualiteit (ong. 75%). Het aantal beurten die aan dit tarief terugbetaald worden is beperkt tot 18 beurten per jaar. Bij belangrijke tekorten kunnen we beroep doen op de aanvraag van een F-pathologie waarbij dit aantal wordt opgetrokken tot 60 beurten per jaar. Voor meer informatie hierover kan u terecht bij Katrien.

 

Verplaatsingsonkosten

Bij verplaatsingen van meer dan 5 km wordt een onkostenvergoeding gevraagd van €0,50/km voor de extra kilometers.

 

 

* afhankelijk van de omvang van het onderzoek.

** Deze honoraria worden jaarlijks geïndexeerd. Voor meer informatie kan u terecht in de praktijk of www.riziv.be

 

Contact

naar home