Over de vlindervloer

Met onze groepspraktijk, de vlindervloer, staan wij voor een hechte samenwerking met elkaar,  jou, je kind en andere betrokken partijen. We bundelen onze sterktes, kennis en ervaring om samen met jou het meest geschikte antwoord te geven op uw hulpvraag.

Omdat we erg overtuigd zijn van het belang van de verschillende stappen van de persoonlijke ondersteuning bieden we naast een multidisciplinair therapeutisch aanbod ook een platform waar informatieverstrekking, ontwikkelingsstimulatie, inclusie, relaxatie en creativiteit één geheel vormen. Met deze totaalaanpak trachten we samen met jou tot de best mogelijke leef-en leersituatie te komen.

Ons therapeutisch aanbod bestaat uit logopedische en kinesitherapeutische begeleiding voor kinderen en jongeren met leer-en ontwikkelingsmoeilijkheden. De coaching richt zich eveneens tot kinderen en jongeren.

Met het inclusie en ontwikkelingsondersteunend aanbod bieden we creatieve workshops, kinderyoga, typ10 en andere groepsactiviteiten.

 

KATRIEN CEULEMANS Kinesiste katrien.c@devlindervloer.be
Kinesitherapie

Psychomotoriek is een onderdeel van de klassieke kinesitherapie en verwijst naar de relatie tussen denken (psyche) en bewegen (motoriek). We kunnen psychomotoriek onderverdelen in grote- en fijn motorische vaardigheden, schrijfmotoriek, lichaamsschema, coördinatie,  lateralisatie, visueel-ruimtelijke vaardigheden en werkhouding.

 

Vertrekkend vanuit een gericht  psychomotorisch onderzoek worden de motorische- en de cognitieve vaardigheden die hiermee gepaard gaan in kaart gebracht.

Afhankelijk van de resultaten van het onderzoek zal, indien gewenst, een doelgericht behandelplan worden opgesteld. Deze therapie zal zich richten op het stimuleren en verbeteren van de aangewezen vaardigheden.

 

 

Werkwijze
Karen Maertens Logopediste karen@devlindervloer.be
Logopedie

Goede communicatieve vaardigheden en een normale taalontwikkeling zijn belangrijk bij de overdracht van informatie, kennis en gevoelens. Bovendien is taal een belangrijke voorwaarde om goed te leren lezen, schrijven en rekenen. Communicatie- en taalstoornissen kunnen dus een grote invloed hebben op ons sociaal en emotioneel leven.

De logopedist doet onderzoek, geeft advies en begeleidt kinderen en hun omgeving.

U kan er terecht voor het verbeteren van de uitspraak of articulatie van kinderen en voor taalstimulatie.

Als er problemen zijn op school, kan er therapie opgestart worden voor het stimuleren van de schoolrijpheid en de schoolse vaardigheden, meer bepaald lezen, spelling en rekenen. Ook het aanleren van een goede studiemethodiek kan aan bod komen.

 

 

Werkwijze
Caroline Claes Bachelor in de orthopedagogie caroline@devlindervloer.be
Begeleider creatief atelier en bachelor in de orthopedagogie

Als opvoeder-begeleider bied je ondersteuning aan kinderen, jongeren en volwassenen die door allerlei beperkingen of omstandigheden op orthopedagogische hulp zijn aangewezen. Je wordt opgeleid om aan de slag te gaan in een breed werkveld en bij verschillende doelgroepen.

 

Door stages, de opleiding, allerlei bijscholingen maar vooral door meer dan tien jaar in het werkveld te staan heb ik veel ervaring opgedaan bij kinderen en volwassenen met een mentale en fysieke beperking en met een mentale beperking en autisme. Ik ben dan ook enthousiast om met die bagage op zak, samen met Katrien de deelnemers te begeleiden in het creatief atelier.

 

Werkwijze
Veerle T' Seyen Kinder- en jongeren Coach veerle@devlindervloer.be
Coaching

Je hoort het de “grote” mensen vaak zeggen “jong zijn is de schoonste tijd van je leven!”…. Jong en onbezonnen zijn, genieten van je vrienden en je vrijheid en weinig verplichtingen.

Helaas voelt niet elke jongere zich zo.  Jong zijn is soms niet zo makkelijk en leuk.  Je kan net zoals iedereen problemen ervaren op je pad.

 

Als coach wil ik samen met jou op pad gaan om in jezelf te zoeken naar oplossingen.  Om sterker te worden in het omgaan met een paar moeilijkheden die jij ervaart.

Jij bent mijn vertrek -& eindpunt! Jij bepaalt het tempo, want het gaat immers over jouw leven.  Ik ga een eindje mee op weg tot je zelf weer duidelijk weet waar je naartoe wil.

 

Werkwijze
Katrien Claes Grafisch vormgever/illustratrice katrien@devlindervloer.be

Omdat we het belangrijk vinden dat iedereen een plaatsje heeft bij De Vlindervloer, willen we ons in het creatief atelier richten op kinderen en volwassenen met een beperking.

 

Wil je wel eens iets anders dan je dagdagelijkse activiteiten en wil je je creatief bezig houden, dan zijn de workshops van het creatief atelier iets voor jou.

 

In een reeks van 4 namiddagen kan je kennis maken met verschillende technieken zoals keramiek, druktechnieken of schilderen op doek. De sessies vinden plaats in het huis van de Vlindervloer. In kleine groep en huiselijke sfeer gaan we samen, op maat van elke deelnemer, aan de slag.  De workshops worden gegeven door creatief brein Katrien Claes en gegradueerde in de orthopedagogie, Caroline Claes.

 

Meer informatie vindt u hier.

 

 

Groepspraktijk De vlindervloer   -  Oude Liersebaan 85  -  2570 Duffel  -  info@devlindervloer.be  -  015/64 82 08

Inschrijven voor de markt voor mensen met talent te Duffel? Surf naar www.debeparkteoplage.be
Multidisiplinair team
Creatief team
Elke Van Den Brande kinderyogadocente elke.van.den.brande1@gmail.com

Hoi, ik ben op de eerste plaats mijn eigen vreugdevolle zelf ;-) en daarnaast heeft het moederschap van een inmiddels 12 jarige zoon, mij heel veel wijsheid over liefde en zo bijgebracht. Daarnaast heb ik ook een opleiding bijzondere jeugdzorg, orthopedagogie en kinderyoga bij 'Invitare' genoten.

 

"Kinderyoga betekent voor mij kinderen de mogelijkheid geven om bij hun eigen ritme en centrum te komen, zodat ze rust en harmonie kunnen ervaren.

Door op een speelse manier met beweging, houding, ademhaling, dans, massage, tekenen, verhalen en vertellen bezig te zijn, wordt de hartcoherentie verhoogd. Dit bevordert een harmonieuze samenwerking van hoofd hart en handen. De zintuigen worden geprikkeld zodat vreugde vrij kan komen en alles wat hen niet meer dient, losgelaten kan worden."

 

Meer informatie vindt u hier.